Čakalne dobe ni.
Oseba odgovorna za čakalni seznam: Nenad Šepić.

Pacientke se lahko naročijo:

- osebno pri medicinski sestri med rednim ordinacijskim časom
- telefonsko na 0590 10 743 med rednim ordinacijskim časom
- elektronsko na e-naslov: info@zagp-sepic.si